Infernal Combustion
© Strange Loop

Znáte firmu Strange Loop? Já tedy ne. A dokonce si vůbec nejsem jistý, že je to název pro nějaký programátorský team. Ale v celé hře, kterou vám chci nyní představit, není nijaká zmínka o jejím výrobci či distributorovy kromě znaku Vzhůru do boje s plameny (a žhářem) na obrazovce úvodního menu, ve kterém je napsáno Strange Loop a stejného nápisu v čele tabulky s nejlepšími bodovými výsledky. A co to tedy může být za produkt, jehož autor či autoři jsou zahaleni rouškou tajemství?

Především se odvažuji tvrdit, že Infernal Combustion je stejně málo známý jako jeho výrobce. Na všech větších webech (včetně World of Spectrum), kde jsem ho hledal, nedočetl jsem se o něm nic podstatného. Najít se mi ho podařilo až bůhvíkde ve formátu *.scl, díky čemuž jsem si musel stáhnout RealSpectrum. Jenže ON za tu námahu opravdu stojí. Infernal Combustion je totiž naprosto neuvěřitelně zábavná a originální hra.

Dvěma slovy bychom tuhle pařbu mohli označit jako simulátor požárníka. Ano, ocitáte se v kůži hasiče stojícího před domem, v němž na několika místech vzplanul požár, který se rychle šíří a může ublížit zpanikařeným nájemníkům. Dlouho se nerozmýšlýte, popadnete v přízemí kbelík s vodou a v každém patře hasíte všespalující plameny. Když voda v kbelíku dojde, můžete ji buď načerpat v některém z hydrantů stojících na konci některých pater (jejich umístění se mění podle domu, ve kterém zasahujete, ale jeden je vždy před domem) nebo, pokud je k dispozici hasicí přístroj, jednoduše ho za kbelík vyměníte. Hasičák má větší dostřel a více vydrží, na druhou stranu se ale nedá doplnit a ve vyšších úrovních se s ním už moc často nepotkáte. Po zdolání všech plamenů přecházíte do dalšího obtížnějšího levelu, tzn. do domu s více ohnisky požáru.

Herní systém se zdá na první pohled jednoduchý, ale budete-li chtít být úspěšní, vaše rychlé prsty budou potřebovat i nějakou tu podporu z dutiny lebeční. Každý dům je rozdělen do několika pater, mezi nimiž se přesouváte Tak to nevypadá moc dobře... pomocí žebříků. Nemusím asi zdůrazňovat, že přímá konfrontace vašeho hrdiny s plamenem znamená ztrátu života, proto je nasnadě, že pro cestu vzhůru, a tedy uhašení plamenů ve vyšších patrech, je zapotřebí udržovat žebříky z dosahu požáru. Pokud přeci jen nastane situace, že se nelze ve zdraví žádným z žebříků dostat výše, máte ještě jednu možnost. V přízemí každého domu se válí jeden volný žebřík, který si můžete postavit, kam je libo. Se žebříkem, kbelíkem a dalšími předměty ve hře, které neslouží jen k bodovému zisku, se manipuluje vždy stejně. Pro sebrání takového předmětu musíte mít prázdné ruce, tzn. stiskem space (mezerníku) upustíte právě držený předmět, požadovaný předmět "přeběhnutím" seberete a stiskem fire na vhodném místě použijete. Jednotlivá patra dále mohou být rozdělena zavřenými dveřmi, přes která nelze hasit. Otevřít se dají jednoduše tím, že jimi projdete, to se ovšem může proměnit v nelehký úkol, nachází-li se plamen hned za dveřmi. Váš hasič je totiž velice citlivý na jakýkoli povel k pohybu a po obyčejném ťuknutí do klávesy klidně přeběhne pětinu patra.

Vezmete-li v potaz, že nehašené plameny se přirozeně rozšiřují do všech stran, vašemu požárníku začne být velice brzo pěkně horko. Autoři si pro nás ovšem v náročnějších levelech připravili další překvapení. Asi od čtvrtého domu se totiž při svém úkolu můžete setkat se žhářem. Přechází mezi jednotlivými patry a podpaluje, kde může. Můžete ho (spíš bych řekl musíte, a to, co nejdříve) uhasit, ale pozor - při svém pádu ještě stihne vše okolo sebe zapálit. Jedinou jeho dobrou vlastností je to, že dokáže otevírat zavřené dveře. Další nepříjemností je někde se vyskytující explozivní materiál. Držte kolem něj plameny v uctivé vzdálenosti nebo ještě lépe, přeneste ho na bezpečné místo. Vybuchne-li, způsobí rozsáhlý požár a naruší podlahu patra, kde se nacházel. Naopak pomoci vám může slon!!!, který občas přebíhá v nejvyšším patře pod střechou (opravdu nejsem zhulený) a uhasí tam všechny plameny.

Grafika Combustiona je jednoduchá, dům je vyveden velmi stroze. Plameny ale hezky poblikávají, pobíhajících nájemníků je několik druhů a je na ně radost pohledět, když umírají v plamenech. Ozvučení je i na Spectrum nic moc. Jenže tady je opravdu důležitý neotřelý nápad a hlavně zábava. A té já jsem si užil a asi už navždycky budu užívat, protože tohle hašení neomrzí, až až.

Download